Træfældning

 

Der er flere forskellige metoder, at udføre et fældningsarbejde på.

  • Træet kan stå frit, og man har her i de fleste tilfælde mulighed for, at lade træet falde i den givne retning. Denne metode er en relativ hurtig proces, hvilket også afspejles i prisen.

  • Træfældningen kan også være en mere krævende opgave. Der kan være forhindringer som hus, hegn, el-ledninger, bede mm. der gør, at opgaven bliver mere krævende. Er dette tilfældet vil man oftest anvende klatring eller lift, således man skærer træet ned oppefra. Der anvendes under denne metode sikker og professionelt klatre- samt nedfiringsudstyr således, at der altid er fuld kontrol over mandskabets sikkerhed og nedfiringselementer fra træet.

  • Der vil altid være en hvis form for inspektion, inden en given opgave finder sted. På denne måde opfyldes kundens ønske på bedst mulig vis, og der vil inden arbejdet finder sted, være lavet en god og sikker arbejdsplan.