Stormfald & Risikovurdering  • Vi udfører sikker og professionel håndtering af stormfaldsvæltede træer. Opgaverne kunne være oprydning efter storme, åbning af veje, friskæring og fjernelse af elementer fra bygninger samt forsikringsskader.

  • Ved stormfaldsvæltede træer kan vi tilkaldes med kort varsel.​

  • Ved risikovurdering af træer, er vores store fokuspunkter træer hvor der er skåret store grene af, skadede træer i form af overrevne rødder samt svamp og råd i og omkring træet.


  • Man skal i forhold til skadede træer tage stort hensyn til omkringværende omgivelser som fx. vejr og vind. Der er mange kræfter på spil når man generelt taler om træer, og konsekvenserne kan i værste tilfælde få fatale konsekvenser for personel og materiel.